Hướng dẫn Activate Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 RTM, Windows 10 RTM và Office

Tin Công Nghệ

Hướng dẫn active win bản quyền miễn phí: hỗ trợ active windows 7, windows 8, windows 8.1 RTM, windows 10 RTM, office 2013, office 2016, key cài đặt miễn phí window 10, office 2013, office 2016. Kích hoạt một cách hợp lệ không lo vấn đề update, sử dụng full chức năng. Tải file iso, bản cài đặt full từ Microsoft windows 7, windows 8, windows 8.1 RTM, windows 10 RTM, office 2013, office 2016, link tải không phải từ fshare/mediafire mà từ google drive đảm bảo lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn.

window10
windows 10

Hướng dẫn tự active win 10
– Bước 1: Cài hoặc update version 1511 (hay 10586) trở lên.( BẮT BUỘC NHÉ)
– Bước 2: Kết nối internet – Mở CMD(Admin), copy và paste hết nhóm lệnh dưới vào.

(Bạn nào cài mới hoặc chưa dùng KMS thì bỏ 2 dòng đỏ)
Slmgr.vbs -upk
Slmgr.vbs /ckms
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv
Slmgr.vbs /ipk PW48G-MNG8W-B9978-YWBRP-76DGY
slui 3
exit
exit

– Bước 3: Bảng nhập key hiện ra, điền key win 7, 8, 8.1 online hoặc mới hết online.

CPY6T-V38WK-BFFFV-HFT2R-FHK4W
YCKQV-VDCR9-4V848-3WM62-99XMJ
4BM94-8DG94-8WGKX-3K4DX-BV3G8
V6GD8- XYWRF-34JMP-KY82F-8HWDF

Chờ MS xác nhận rồi bấm Next. Xong.

*** Nếu báo lỗi thì thêm lệnh: slmgr /ato (enter) nhé.
*** Muốn có bản quyền số (digital entitlement) thì :
start – settings – activation – change product key
Điền key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
và chờ 1 chút để hưởng thành quả.

Để biết win 10 của bạn đã lên 1511 chưa, các bạn mở cmd(admin) xem ngay dòng đầu tiên hoặc vào Run gõ: winver (enter)
Nếu chưa thì bạn có thể dùng Media Creation Tool 1511 để up lên nhé.

Windows 10 RTM Professional
slmgr.vbs -ipk 3BY22-ND3JQ-PVTBJ-WVG9P-76DGT
slmgr.vbs -ipk 73MNT-8XH79-8M6D7-M3PMK-7XMP6
slmgr.vbs -ipk 7ND6W-GJCBB-PDYM2-8FRMB-FGDGT
slmgr.vbs -ipk W48N8-97JH7-D2MKP-J6Y3T-V6DGT
slmgr.vbs -ipk W24RR-8JNYK-B2C63-CQQYX-BKMP6
slmgr.vbs -ipk YWBBN-F3YG6-399TJ-238M7-RGDGT
slmgr.vbs -ipk JN4CV-Y3W7Y-BYB4Y-YMV49-66PKG
slmgr.vbs -ipk MR3T9-VNC9G-P72CW-X9HVK-HCFC6Windows 10 RTM Enterprise
slmgr.vbs -ipk BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF
slmgr.vbs -ipk F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF
slmgr.vbs -ipk NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F
slmgr.vbs -ipk NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF
slmgr.vbs -ipk QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4
slmgr.vbs -ipk VNKK7-79T3J-8JVT9-PKQY9-KQBPF
slmgr.vbs -ipk F8H7N-WCW7B-KGPTK-YKFYQ-BG9R4
slmgr.vbs -ipk H9NFB-BK4KB-JW9H2-DWHFX-9HJWR
………………
Key active win 7,8,8.1
Windows 7 Ultimate
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
JC7BV-94FD2-D86PH-XRMHR-BXKDG
PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36
V4YG2-6BTBQ-YWBBJ-KWHVM-YB2T3Windows 7 Pro, Enter
CPY6T-V38WK-BFFFV-HFT2R-FHK4W 22462 lượt online
YCKQV-VDCR9-4V848-3WM62-99XMJ 301 lượt online
4BM94-8DG94-8WGKX-3K4DX-BV3G8 131 lượt online
V6GD8- XYWRF-34JMP-KY82F-8HWDF 48 lượt online
V6HXD-D4866-HYVK6-WQTY3-V68QG
72F8W-9JHW2-4BQFX-JHK7W-7T7DFWindows 7 Home Premium
P3VBT-2QBBP-BT9TQ-GQQ8H-M9KV4
P6MRV-3BTBR-D6PMM-93TH4-VRPVJ
3GKRG-6M2QP-GM4RH-HTBVK-JRHCK
8W6KB-PTFWM-VWB9F-94R8M-29466
8YTGY-8HXKM-MX422-DTJDC-B8DR3
F8WQ2-FJWKX-P6GJR-6GJ4H-493XH
HX6M6-GRMMD-GWTXW-VC4MF-H7VFJ
PVWMY-TJ7FH-Q6G8Y-JXW9F-V8RR7
TJM3P-VKWMB-BTKDD-HTRBK-HGHJQ
YP4CJ-CY34B-7Q8CD-HQ3VR-X6D8X

Windows 8 Pro, Enter & Pro Key Win8
slmgr.vbs -ipk 76WHN-9M9MW-MV994-39PY9-KP73P
slmgr.vbs -ipk 6N67V-VFHPV-RJY8M-69RMC-6JCK2
slmgr.vbs -ipk 2T2ND-FHXC7-KDPJG-8GGMG-WW8X2
slmgr.vbs -ipk CNXBM-4HMD8-MYCHH-22WJP-YKH3P
slmgr.vbs -ipk G6F37-N96Q2-343P4-P2KR4-3667C
slmgr.vbs -ipk N88VY-3PT6P-46WX3-JX8RY-R6V3P
slmgr.vbs -ipk 8HDQF-NT7YG-4PD6M-B9KRX-Y7RDP
slmgr.vbs -ipk 8J34N-RV43H-3J8YF-98TRP-PGV3P
slmgr.vbs -ipk 9CNVG-B2RY3-27TX7-67H22-27F92
slmgr.vbs -ipk 9XGHN-4H47Q-H37GV-6PCF6-KTJX2
slmgr.vbs -ipk FJ387-DRN2Q-WY33X-T8XHW-CPKVC
slmgr.vbs -ipk HJ79N-XPT2X-4VFFB-Y3BFP-XTJX2
slmgr.vbs -ipk N6PRT-TK66R-HJ7JV-RRFWX-RM2K2
slmgr.vbs -ipk NWH3R-DHY6B-FHFW2-KTKCP-GQ4DP
slmgr.vbs -ipk P24CV-HNQ3J-P8F2K-XQRYY-CWCK2

Windows 8.1 Pro, Enter & Pro Key Windows 8.1
slmgr.vbs -ipk NW6F8-QVCC2-7C87P-GXCFC-MPYDQ
slmgr.vbs -ipk P66VV-VCNQP-XYKGF-X2HPW-9TMDQ
slmgr.vbs -ipk HV7N9-PG2BF-V7MTC-T2PYH-FJP7D
slmgr.vbs -ipk BNCMR-V78KR-T9B3M-WQ6PF-8B33Q
slmgr.vbs -ipk G6WGB-KKNGG-MJ9JX-P94FF-K4Q3Q
slmgr.vbs -ipk DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
slmgr.vbs -ipk YQF8N-F4XWQ-8Q37R-2BYB6-VCC7D
slmgr.vbs -ipk NTWKT-J6XPG-VWFPC-27YQW-82M93
slmgr.vbs -ipk ND6FT-BKQH6-4Y7JB-B7XJ2-9P9HD
slmgr.vbs -ipk VNG3T-7VC23-HQP4X-GHK38-Q68K3
slmgr.vbs -ipk TPY4B-CNKP3-8XXK3-H6PGF-YTB93
slmgr.vbs -ipk YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D

—————————————————————————
………………
Key active win 7,8,8.1
Office 2013 Pro Plus Volume Test 07/02/2017
M39N8-YGRXV-7KJCW-WCRGG-68YG7
XK9K8-QNXXV-7FKX4-PWQJF-R3HT7
FKWQ6-VNW4G-G92KV-HHJ4Y-HT7T7
PRTN2-H69WC-Y96RR-K342C-P9VT7
Q9M3N-MTJJC-MBFKG-J97DF-W8C9V
2FRDG-M8N7V-HXX4B-JTWQQ-WQHT7
48BNC-PFVQY-RTM88-QH9G4-3C8QH
4JT24-WN3HR-6WQTP-JV8PV-T28QH
74NY6-4KFH2-WVKW7-99VB6-FVR3H
7NCB7-PWG3W-WQ822-W9BWD-KKVT7
BNQWW-X4422-FCXD8-JPT37-PWC9V
CNM4H-B8K8M-CTTK9-22RG4-W8C9V
HRVQK-JNYXX-XPPQV-M3GQF-3C8QH
MPF9M-NJ2JR-BMQRV-BJP4J-7FP9V
NDQVH-WJTBT-Y446V-PH692-4RD67
NF9FR-4PPYT-3KQWG-C2JWD-GF2DH
NH3CD-CYQ3H-7PPYR-KM7Q2-CJ9KV
NVVXY-V6PTQ-JHRQP-FF33Q-628QH
VNV2C-XK8B3-QXXMT-MY4Y2-D67T7
XM4NC-W6HTK-H66P8-VJBK3-RJPDHOffice 2010 Pro Plus Volume Test 07/02/2017
BW22B-6WMQM-67JMX-Y936Q-4KQVM
C6J7X-J32QP-Y7JD3-Q3C6R-DPFPK
TF8RX-8TYXG-FWKB2-G8XVC-G3F6Q
———————————————————————————————————————————————
Lưu ý comment dưới bài viết chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ active free 100%
Download Windows 7, Windows 8/8.1 RTM, Windows 10 RTM, Microsoft Office 2010/2013/, Office 2016 Nguyên Gốc Từ Microsoft

Windows 10 Release 29/7
Windows.10…… …………………………………………Thông..tin…………………………………………     Link tải
Pro &Home
32bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Release Date: 7/29/2015
Size: 2,84 GB
Google Drive
Pro & Home
64bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Release Date: 7/29/2015
Size: 3,8 GB
Google Drive
Enterprise 32bit File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Size: 2,7 GB
Release Date: 7/29/2015
Google Drive
Enterprise 64bit File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Size: 3,66 GB
Release Date: 7/29/2015
Google Drive

Windows 8.1 With Update 3

……..Windows.8……. …………………………………………Thông..tin………………………………………… ……………….Link..tải………………
Multiple Editions
32bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.is o
Languages:English
SHA1:C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Release Date: 12/15/2014
Size: 3.0GB
Google Drive
Multiple Editions
64bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.is o
Languages:English
SHA1:A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Release Date: 12/15/2014
Size:4.0GB
Google Drive
Pro VL 32bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_605 0918.iso
Languages:English
SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Release Date: 5/13/2011
Size:2.8GB
Google Drive
Pro VL 64bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_605 0880.iso
Languages:English
SHA1:962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Google Drive
Enterprise 32bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd _6050710.iso
Languages:English
SHA1:584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Release Date: 12/15/2014
Size:2.8GB
Google Drive
Enterprise 64bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd _6054382.iso
Languages:English
SHA1:B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB
Google Drive

​Windows 7 SP1

……..Windows.7…….. …………………………………………Thông..tin………………………………………… ……………….Link..tải……………….
Home Premium 32bit
File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso
Languages:English
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Google Drive
Home Premium 64bit File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
Languages:English
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Google Drive
Professional 32bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Google Drive
Professional 64bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Google Drive
Ultimate 32bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
Languages:English
SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB
Google Drive
Ultimate 64bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
Languages:English
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB
Google Drive
Enterprise 32bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB
Google Drive
Enterprise 64bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB
Google Drive
Office 2016 RTM & Volume
………Office.2016…. …………………………………………Th ông..tin…………………………………… …… ………Link..tải…….

Pro Plus RTM

(English)

32 & 64bit File:en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso
Languages:English
SHA1:213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Release Date: 9/22/2015
Size:2,3GB
Google Drive
Pro Plus RTM

(Vietnamese)

32 & 64bit File:vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69697 34.iso
Languages:Vietnamese
SHA1:3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Release Date: 9/22/2015
Size:2,0GB
Google Drive
Pro Plus VL

(English)

32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
Languages: English
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
Release Date: 10/01/2015
Size:820.49 MB
Google Drive
Pro Plus VL

(English)

64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
Release Date: 10/01/2015
Size:950.98 MB
Google Drive
Pro Plus VL

(Vietnamese)

32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1:490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Release Date: 10/01/2015
Size:782MB
Google Drive
Pro Plus VL

(Vietnamese)

64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Release Date: 10/01/2015
Size: 913MB
Google Drive

Office 2013 SP1

………..Office..2013………. …………………………………………Th ông..tin…………………………………… …… …….Link..tải…….
Pro Plus
32bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _dvd_3928181.iso
Languages:English
SHA1:2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
Release Date: 3/18/2014
Size:717.2 MB
Google Drive
Pro Plus
64bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64 _dvd_3928183.iso
Languages:English
SHA1:45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
Release Date: 3/18/2014
Size:833.3 MB
Google Drive
Pro Plus 32bit
&
64bit
File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _and_x64_dvd_3928186.iso
Languages:English
SHA1:SHA1:48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
Release Date: 3/18/2014
Size:1.5 GB
Google Drive
Pro Plus VL 32bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
Languages:English
SHA1:D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Google Drive
Pro Plus VL 64bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
Languages:English
SHA1:AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
Release Date: 28/02/2014
Size: 876 MB
Google Drive
Standar VL 32bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
Languages:English
SHA1:B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
Release Date: 28/02/2014
Size:659 MB
Google Drive
Standar VL 64bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
Languages:English
SHA1:1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB
Google Drive

Office 2010 With Service Pack

…………..Office 2010………… …………………………………………Th ông..tin…………………………………… …… ………Link..tải………….
Pro Plus SP1 32 & 64 bit File:en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86 _x64_dvd_730330.iso
Languages:English
SHA1:EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
Release Date: 20/9/2011
Size:2.5GB
Google Drive
Standar SP1 32 & 64 bit File:en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_73033 5.iso
Languages:English
SHA1:3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
Release Date: 20/9/2011
Size:2.2GB
Google Drive
Pro Plus SP2
32bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x86-en-US-Oct2013.iso
SHA1:7C9F83D5F102B836FD38B6024FB9E5ADDAA42F67
Size:1.8GB
Google Drive
Pro Plus SP2
64bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x64-en-US-Oct2013.iso
SHA1: E7FAFFA9D7AF6A7092CF2CDD5C14F141FD1F17EC
Size:2.0GB
Google Drive

Office 2007

………Office 2007…….. …………………………………………Th ông..tin…………………………………… …… ………Link..tải………….
Professional Plus SP3
32bit File Name:mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_ 803776.iso
Languages:Multiple Languages
SHA1:4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
Release Date: 4/24/2012
Size:
Google Drive
Enterprise
32bit File Name:en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481 472.iso
Languages:English
SHA1:C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Google Drive
Ultimate 32bit File Name:en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_4806 25.iso
Languages:English
SHA1:0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB
Google Drive
Professional 32bit File Name:en_office_professional_2007_united_states_x86_cd_4 80201.iso
Languages:English
SHA1:36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E
Release Date: 2/4/2010
Size:457.1 MB
Google Drive
Standar 32bit File Name:en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_48388 1.iso
Languages:English
SHA1:42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338
Release Date: 2/4/2010
Size:357.1 MB
Google Drive

Office 2003

………Office.2003…….. …………………………………………Th ông..tin…………………………………… …… ………Link..tải………….
Professional
Enterprise Edition
32bit File:en_office_professional_enterprise_edition_200 3_united_states_x86_cd_489281.iso
Languages:English
SHA1:4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
Release Date: 4/2/2010
Size:400.9 MB
Google Drive

 

Bình luận bằng Facebook

Bạn có thể quan tâm

Cách kiểm tra iPhone Lock thuộc nhà mạng nào. Gồm iPhone Lock Nhật và iPhone Lock Mỹ. Cách kiểm tra iPhone thuộc thị trường nào và nước nào chính xác nhất

Cách kiểm tra iPhone Lock thuộc nhà mạng nào chính xác nhất

Hiện nay nếu muốn sử dụng iPhone Lock tại Việt Nam, thì người dùng cần phải sử dụng một

Read More...
Cách mở khóa iPhone khi quên mật khẩu, đây là mẹo iPhone để phá khóa iPhone khi bạn quên passcode. Và là 3 cách khôi phục mật khẩu iPhone tại Cudanmang.net

Cách mở khóa iPhone khi quên mật khẩu, thật đơn giản !

Cách mở khóa iPhone khi quên mật khẩu được Cư Dân Mạng giới thiệu tới các bạn. Đây là

Read More...
Những tĩnh năng trên iOS 11 cực hay. iOS 11 vừa được ra mắt vài ngày trước và mục Công Nghệ Cư Dân Mạng giới thiệu đến các bạn 15 tĩnh năng hay trên iOS 11.

Những tĩnh năng trên iOS 11 cực hay sẽ khiến bạn phát cuồng

iOS 11 vừa ra mắt được vài ngày và bạn có thể cập nhật iOS 11. Nhưng chắc chắn

Read More...
Cách nâng cấp lên iOS 11 và trải nghiệm tĩnh năng mới của iOS 11. Đây là cách cài đặt iOS 11 mới. Hãy cập nhật iOS 11 ngay qua các bước nâng iOS 11 đơn giản

Cách nâng cấp lên iOS 11 để trải nghiệm những tĩnh năng mới ngay bây giờ

Vừa qua tại sự kiện WWDC 2017, Apple đã cho ra mắt hệ điều hành iOS 11 với những cải tiến

Read More...
Cách tạo ảnh bìa và ảnh đại diện Facebook trùng khớp đơn giản. Đây là cách tạo ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook bằng Timeline Cover Banner tại Cư Dân Mạng

Cách tạo ảnh bìa và ảnh đại diện Facebook trùng khớp trong nốt nhạc

Hiện nay trong thời buổi công nghệ bùng nổ. Đặc biệt là Facebook, ai cũng có một trang Facebook

Read More...
Cách tăng tốc iPhone và làm nhanh iPhone "bốc như mới" sau thời gian sử dụng. Đây là nhưng cách làm mới iPhone chạy nhanh hơn bằng mẹo i phone hay nhất

Tăng tốc, làm iPhone chạy nhanh “Bốc như mới” sau thời gian sử dụng

Sau một thời gian dài sử dụng thì các smartphone sẽ xuất hiện tình trạng chậm chạp và ì

Read More...

Mobile Sliding Menu